Archives: Portfolio

Portfolio

Portfolio hình ảnh 1

ENPOINTE GROUP

  • 27/12/2020
  • 27/12/2020

Enpointe là một tập đoàn giáo dục bao gồm các thương hiệu nổi tiếng như Lyricist Dance, Renaissance Collection, Soul Corporation, Yoga Planet và Little Em.

Portfolio hình ảnh 3

HUGGIES

  • 27/12/2020
  • 27/12/2020

Huggies là thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới thuộc quyền sở hữu của Kimberly-Clarke, chuyên về chăm sóc trẻ em.

Portfolio hình ảnh 5

FXTM

  • 27/12/2020
  • 27/12/2020

FXTM là một nền tảng giao dịch trực tuyến hoạt động trên nhiều quốc gia.

Portfolio hình ảnh 6

COCKSTOCK

  • 27/12/2020
  • 27/12/2020

Cockstock cung cấp các dịch vụ xỏ lỗ và khuyên tai. Họ phải cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ để đạt được mục tiêu hiển thị thương hiệu kỹ thuật số như mong muốn.