SEO là gì | Prodima Talk

Trong Video này, Thịnh sẽ chia sẻ cùng các bạn những khái niệm nhập môn về search engine optimization (SEO) – Tối ưu công cụ tìm kiếm.

Search Intent | Prodima Talk

Search intent là yếu tố quan trọng đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình SEO của các bạn. Cùng tìm hiểu về khái niệm và những ví dụ của search intent để làm rõ những điểm quan trong cần lưu ý trong quá trình phát triển website và SEO.