Lacoste

Lacoste hình ảnh 1

Vấn đề của khách hàng

Đội ngũ Lacoste toàn cầu quyết định phát triển một trang web dành riêng cho thị trường Việt Nam. Như nó đã theo sau cấu trúc từ các khu vực khác, họ cần trợ giúp điều chỉnh trang web để phù hợp hơn với Việt Nam.

Lacoste muốn chạy quảng cáo trực tuyến và chiến dịch SEO tự nhiên để nâng cao nhận thức về thương hiệu, tăng số lượng cửa hàng, lượng khách truy cập cũng như doanh số bán hàng trực tuyến.

Giải pháp của chúng tôi

Prodima đã phân tích trang web mới của Việt Nam để xác định những điểm nghẽn tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến khả năng hiển thị hữu cơ của thương hiệu.

Chúng tôi đã làm việc với các nhà phát triển web bằng cách chia sẻ nguyên tắc và giúp họ triển khai các bản sửa lỗi cần thiết.

Sau đó, Prodima đã kích hoạt một chiến dịch SEO bao gồm cả sản phẩm có thương hiệu và Lacoste.

Kết quả

Sự hợp tác diễn ra tốt đẹp và Lacoste Việt Nam đã có thể leo lên thứ hạng tự nhiên cho 100 từ khóa đầu tiên.
Chúng tôi đã tối ưu hóa trang web và quản lý cập nhật hồ sơ Google Business cho từng vị trí thực tế. Doanh thu bán hàng của Lacoste được cải thiện tương ứng.