Minmed

Minmed hình ảnh 1

Vấn đề của khách hàng

Minmed đang tìm cách tận dụng cả chiến lược SEO và PPC để tăng thị phần của họ trên toàn thế giới, thị trường singapore.

Họ muốn tăng lưu lượng truy cập không phải trả tiền lên ít nhất là +6.500 và xếp hạng trên trang đầu tiên của Google cho danh sách từ khóa đã thống nhất. Ngoài ra, họ cần Prodima dọn dẹp tài khoản quảng cáo Google của họ và đảm bảo hiệu suất của họ.

Giải pháp của chúng tôi

Prodima thực hiện phân tích thị trường, điểm chuẩn cạnh tranh và nghiên cứu từ khóa.

Chúng tôi cũng đã kiểm tra trang web và xem xét các tài khoản Google để đưa ra đề xuất cải tiến.

Prodima đã kích hoạt song song các chiến dịch SEO và PPC để tối đa hóa hiệu quả của chúng.

Kết quả

Chiến dịch diễn ra rất tốt vì cả hiệu suất tự nhiên và trả phí đều không ngừng được cải thiện.
Kết thúc chiến dịch kéo dài 6 tháng này, trang web đã đạt đến đỉnh cao trong toàn bộ lịch sử trực tuyến của mình.

Lưu lượng truy cập không phải trả tiền, phải trả tiền và số lượng từ khóa xếp hạng đạt mức tối đa sau khi Prodima hoàn thành dịch vụ kỹ thuật số của nó.