Shopemer

Shopemer hình ảnh 1

Vấn đề của khách hàng

Emer đang vật lộn với một trang web cũ không thể mang lại cho thương hiệu danh tiếng xứng đáng.

Nền tảng trực tuyến này khó điều hướng và thiếu hình ảnh nổi bật. Emer đến với Prodima Việt Nam để hiện đại hóa mọi thứ và giúp trang web có thể chạy các chiến dịch kỹ thuật số.

Giải pháp của chúng tôi

Prodima đã tân trang lại hoàn toàn trang web, giữ nguyên tên miền nhưng cập nhật tất cả những thứ còn lại.

Đầu tiên, chúng tôi xây dựng nguyên tắc xây dựng thương hiệu mới theo yêu cầu và kỳ vọng của Emer. Sau đó, chúng tôi phát triển các mô hình thiết kế mà chúng tôi mã hóa sau khi phản hồi và phê duyệt.

Prodima cũng đã đơn giản hóa phần phụ trợ CRM và bổ sung thêm nhiều phương thức thanh toán để Emer sẵn sàng chinh phục thế giới.

Kết quả

Thương hiệu Emer hiện có một trang web đẹp với các chức năng rõ ràng.

Tên miền đã sẵn sàng để bán trực tuyến, quảng bá các hoạt động của nó, chia sẻ những ưu đãi hấp dẫn, giao tiếp về giá trị của nó và bắt đầu thực hiện Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO).