Forextime

Forextime hình ảnh 1

Vấn đề của khách hàng

Forextime (FXTM) từng hợp tác với một đại lý của Vương quốc Anh để tập trung các chiến dịch hiệu quả của họ trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Việt Nam.

Họ muốn có một cái nhìn “địa phương” hơn, có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường Việt Nam. Forextime kỳ vọng các chiến dịch quảng cáo của họ sẽ được tối ưu hóa tốt hơn nhờ hiểu rõ hơn về tư duy địa phương.

Giải pháp của chúng tôi

Prodima Việt Nam bắt đầu bằng việc chia sẻ một phân tích đầy đủ về thị trường giao dịch trực tuyến Việt Nam cực kỳ cụ thể & đầy cạm bẫy.

Sau đó, Prodima thiết lập một chiến dịch quảng cáo “bản địa hóa” mới. Chúng tôi đã xem xét toàn bộ chiến lược, bản sao quảng cáo cũng như quảng cáo trực quan. Sau đó, chúng tôi tiếp quản các tài khoản quảng cáo và chạy các chiến dịch hiệu suất.

Kết quả

Trong những tháng tối ưu hóa đầu tiên, Prodima đã đạt được Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) x14. Quảng cáo trên Facebook hoạt động cực kỳ tốt cho lĩnh vực này.

Trên quảng cáo của Google, chúng tôi nhận thấy Giá mỗi khách hàng tiềm năng (CPL) trung bình giảm đáng kể, giúp chiến dịch thành công.