HTML là gì? Giải thích chi tiết từ A-Z về HTML!

 • Last update: 09/09/2021

Nguyễn Lê Hoài Thương

Chuyên Gia Digital Marketing

HTML là gì? Giải thích chi tiết từ A-Z về HTML! hình ảnh 1

Nếu bạn đang tìm hiểu về HTML là gì, bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về HTML bao gồm: khái niệm, cách thức hoạt động, ưu và nhược điểm và mối tương quan giữa HTML với CSS và JavaScript.

Bắt đầu ngay nhé!

HTML là gì?

HTML được viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language, tạm dịch là “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản” – là một loại ngôn ngữ máy tính tạo nên hầu hết các trang web và ứng dụng trực tuyến.

HTML là gì
HTML là ngôn ngữ siêu văn bản tạo nên hầu hết các trang web và ứng dụng trực tuyến

Hypertext (Siêu văn bản) là một văn bản được sử dụng để tham chiếu các phần khác của văn bản, trong khi một Markup Language (Ngôn ngữ Đánh dấu) đánh dấu ngôn ngữ là một chuỗi các dấu hiệu cho máy chủ web biết phong cách và cấu trúc của tài liệu..

HTML không được coi là một ngôn ngữ lập trình vì nó không thể tạo ra chức năng động. Thay vào đó, người dùng web có thể tạo cấu trúc các phần, đoạn văn và liên kết bằng cách sử dụng các Phần tử (Elements), Thẻ (Tags) và Thuộc tính (Attributes).

Dưới đây là một số cách sử dụng HTML phổ biến:

 • Lập trình web: Các nhà lập trình sử dụng mã HTML để thiết kế cách trình duyệt hiển thị các phần tử của trang web như; văn bản, siêu liên kết và tệp phương tiện.
 • Điều hướng Internet: Người dùng có thể dễ dàng điều hướng và chèn liên kết giữa các trang web liên quan bằng cách nhúng các siêu liên kết.
 • Tài liệu web: HTML giúp bạn có thể sắp xếp và định dạng tài liệu tương tự như Microsoft Word.

=> HTML hiện được coi là một tiêu chuẩn web chính thức. Các World Wide Web Consortium (W3C) duy trì và phát triển kỹ thuật HTML sẽ cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên.

HTML hoạt động như thế nào?

Trung bình, một website sẽ bao gồm một số trang HTML khác nhau. Ví dụ: trang chủ, trang giới thiệu và trang liên hệ đều có các tệp HTML riêng biệt.

Tài liệu HTML là các tệp kết thúc bằng đuôi .html hoặc .htm. Trình duyệt web đọc tệp HTML và hiển thị nội dung cho người dùng Internet.

Tất cả các trang HTML đều có một chuỗi các phần tử HTML, bao gồm một tập hợp các Thẻ và Thuộc tính. Các phần tử HTML là các khối xây dựng của một trang web. Thẻ cho trình duyệt web biết vị trí bắt đầu và kết thúc của một phần tử – trong khi Thuộc tính mô tả các đặc điểm của một phần tử.

Ba phần chính của một phần tử là:

 • Thẻ mở: Được bọc bằng dấu ngoặc nhọn mở và đóng – sử dụng để cho biết nơi một phần tử bắt đầu có hiệu lực. Ví dụ: sử dụng thẻ bắt đầu <p> để tạo một đoạn văn.
 • Nội dung: Là đầu ra mà những người dùng khác nhìn thấy.
 • Thẻ đóng: Gống như thẻ mở, nhưng có dấu gạch chéo lên trước tên phần tử. Ví dụ: </p> để kết thúc một đoạn văn.

Sự kết hợp của ba phần này sẽ tạo ra một phần tử HTML:

< p > Đây là cách bạn thêm một đoạn trong HTML. </ p >

Một phần quan trọng khác của phần tử HTML là thuộc tính của nó, gồm hai phần: Tên (Name) và Giá trị thuộc tính (Attribute-value). Trong đó, Tên xác định thông tin bổ sung mà người dùng muốn thêm và Giá trị thuộc tính cung cấp thêm thông số kỹ thuật.

Một thuộc tính khác cực kỳ quan trọng chính là Lớp (Class) HTML để phát triển và lập trình. Thuộc tính Class thêm thông tin kiểu có thể hoạt động trên các phần tử khác nhau có cùng giá trị lớp.

Ví dụ: Chúng ta sẽ sử dụng cùng một kiểu cho một tiêu đề <h1> và một đoạn văn bản <p>. Kiểu bao gồm màu nền, màu văn bản, đường viền, lề và phần đệm, dưới lớp .important. Để đạt được cùng một kiểu giữa <h1><p>, hãy thêm class = “important” sau mỗi thẻ bắt đầu:

 • < html >
 • < đầu >
 • < style >
 • .quan trọng {
 • background-color: blue;
 • màu trắng;
 • border: 2px đen đặc;
 • lề: 2px;
 • đệm: 2px;
 • }
 • </ style >
 • </ head >
 • < body >
 • < h1 class = “important” > Đây là tiêu đề </ h1 >
 • < p class = “important” > Đây là một đoạn văn. </ p >
 • </ body >
 • </ html >

Hầu hết các phần tử đều có thẻ mở và thẻ đóng, nhưng một số phần tử không cần thẻ đóng mà vẫn có thể hoạt động như các phần tử trống. Các phần tử này không sử dụng thẻ kết thúc vì chúng không có nội dung:

< img src = “/” alt = “Hình ảnh” >

=> Thẻ hình ảnh này có hai thuộc tính – thuộc tính src , đường dẫn hình ảnh, thuộc tính ALT và mô tả văn bản. Tuy nhiên, nó không có nội dung cũng như thẻ kết thúc.

Sau cùng, tất cả tài liệu HTML phải được khai báo bằng <! DOCTYPE> để thông báo cho trình duyệt web về chúng. Với HTML5, khai báo công khai HTML theo kiểu tài liệu sẽ là:

<! DOCTYPE html>

Thẻ và Phần tử HTML được sử dụng nhiều nhất

Có sẵn 142 thẻ HTML cho phép tạo các phần tử khác nhau. Mặc dù các trình duyệt hiện tại không còn hỗ trợ một số thẻ này nữa, nhưng việc tìm hiểu chúng vẫn đem lại nhiều lợi ích cho bạn khi cần thiết.

HTML là gì? Giải thích chi tiết từ A-Z về HTML! hình ảnh 2
Thẻ và Phần tử HTML

Trong phần này, Prodima sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các thẻ HTML được sử dụng nhiều nhất và hai phần tử chính là: Phần tử cấp khối và Phần tử nội tuyến.

Phần tử cấp khối

Phần tử cấp khối chiếm toàn bộ chiều rộng của trang và luôn bắt đầu với một dòng mới trong tài liệu. Hiểu đơn giản hơn, một phần tử đầu đề sẽ nằm trong một dòng riêng biệt với một phần tử đoạn văn.

Mọi trang HTML đều sử dụng ba thẻ sau:

 • Thẻ <html> là phần tử gốc xác định toàn bộ tài liệu HTML.
 • Thẻ <head> chứa thông tin meta như tiêu đề và bộ mã của trang.
 • Thẻ <body> bao gồm tất cả nội dung xuất hiện trên trang.

Các thẻ cấp khối phổ biến khác bao gồm:

 • Các thẻ tiêu đề: Các thẻ này xuất hiện từ <h1> đến <h6>, trong đó tiêu đề h1 có kích thước lớn nhất => sau đó nhỏ dần khi chúng di chuyển lên đến h6.
 • Các thẻ đoạn văn: Tất cả đều được bao bằng cách sử dụng thẻ <p>.
 • Danh sách các thẻ: Có các biến thể khác nhau. Sử dụng thẻ <ol> cho danh sách có thứ tự và sử dụng <ul> cho danh sách không có thứ tự. Tiếp tục với các mục danh sách riêng lẻ bằng thẻ <li>.

Phần tử nội tuyến

Phần tử nội tuyến đóng vai trò định dạng nội dung bên trong của phần tử cấp khối, chẳng hạn như thêm liên kết và chuỗi nhấn mạnh. Các phần tử nội tuyến thường được dùng để định dạng văn bản mà không phá vỡ cấu trúc nội dung.

Ví dụ: Thẻ <strong> sẽ hiển thị một phần tử được in đậm, trong khi thẻ <em> sẽ hiển thị phần tử đó ở dạng nghiêng. Siêu liên kết cũng là các phần tử nội tuyến sử dụng thẻ <a> và thuộc tính href để chỉ ra điểm đến của liên kết:

< Một href = “https://example.com/” > Click me! </ a >

Sự phát triển của HTML: Điều gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

Phiên bản đầu tiên của HTML bao gồm 18 thẻ – và mỗi phiên bản mới sẽ đi kèm thêm các thẻ và thuộc tính mới được thêm vào đánh dấu. Nâng cấp đáng kể nhất của ngôn ngữ này chính là sự ra đời của HTML5 vào năm 2014.

Điểm khác biệt lớn nhất là HTML5 hỗ trợ tất cả loại biểu mẫu mới, cũng như giới thiệu các thẻ ngữ nghĩa mô tả rõ ràng nội dung hơn như: <article>, <header> và <footer>.

HTML là gì? Giải thích chi tiết từ A-Z về HTML! hình ảnh 3
Sự khác biệt giữa HTML và HTML5

Ưu và nhược điểm của HTML

Cũng giống như bất kỳ ngôn ngữ máy tính nào khác, HTML có những ưu – nhược điểm sau:

1. Ưu điểm:

 • Thân thiện với người mới bắt đầu: HTML có đánh dấu rõ ràng và nhất quán trong từng chỉ dẫn.
 • Hỗ trợ nhanh chóng: Ngôn ngữ này được sử dụng rộng rãi với nguồn tài nguyên phong phú và cộng đồng người tham gia lớn.
 • Dễ dàng truy cập: HTML là mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí cho tất cả các trình duyệt web.
 • Tính linh hoạt cao: HTML dễ dàng tương thích với các ngôn ngữ phụ trợ như PHPNode.js .

2. Nhược điểm:

 • Tĩnh: Ngôn ngữ này được sử dụng chủ yếu cho các trang web tĩnh. Đối với chức năng động, bạn cần sử dụng thêm JavaScript hoặc ngôn ngữ back-end như PHP.
 • Trang HTML riêng biệt: Người dùng phải tạo các trang web riêng lẻ cho HTML, dù cho các phần tử giống nhau.
 • Tính tương thích của trình duyệt web: Một số trình duyệt áp dụng các tính năng mới khá chậm chạp. Đôi khi các trình duyệt cũ không phải lúc nào cũng hiển thị các thẻ mới tốt như mong đợi.

Tính liên quan giữa HTML, CSS và Javascript

HTML được sử dụng để thêm các phần tử văn bản và tạo cấu trúc của nội dung. Tuy nhiên, nó là chưa đủ để xây dựng một trang web chuyên nghiệp và đáp ứng đầy đủ. Vì vậy, HTML cần sự trợ giúp của Cascading Style Sheets (CSS)JavaScript để tạo ra các nội dung quan trọng của trang web.

 • CSS chịu trách nhiệm tạo nền, màu sắc, bố cục, khoảng cách và hoạt ảnh.
 • JavaScript bổ sung thêm chức năng động như thanh trượt, cửa sổ bật lên và thư viện ảnh. Ba ngôn ngữ này là nền tảng cơ bản của sự phát triển front-end.
HTML là gì? Giải thích chi tiết từ A-Z về HTML! hình ảnh 4
Tính liên quan giữa HTML, CSS và Javascript

Hiểu và nâng cao kiến ​​thức về HTML của bạn

Tìm hiểu về HTML là một bước đầu tiên cần phải có cho những ai quan tâm đến lập trình website.

Có rất nhiều khóa học trực tuyến giúp bạn có thể học viết mã, nhưng Prodima chỉ liệt kê 3 trong số những cơ sở dữ liệu hướng dẫn tốt nhất cho HTML dưới đây:

 • W3Schools: Nguồn tài nguyên lớn, có rất nhiều ví dụ và bài tập giúp bạn học HTML cơ bản miễn phí. Ngoài ra còn có một số hướng dẫn HTML theo nhu cầu riêng với giá 95$ và cung cấp chứng chỉ chính thức.
 • Codecademy: Cung cấp các khóa học nhập môn miễn phí với các hướng dẫn chi tiết. Codecademy sử dụng một màn hình nhỏ tự động hiển thị kết quả viết mã của bạn trên một tệp HTML. Ngoài ra, Codecademy cung cấp nội dung độc quyền với giá 19,99$ / tháng.
 • Coursera: Cung cấp các khóa học khác nhau kèm lời giải thích chuyên sâu với các ví dụ thực tế. Giá đăng ký là 49$ / tháng và có 7 ngày dùng thử miễn phí để bắt đầu.

Phần kết luận

HTML là ngôn ngữ đánh dấu chính được tìm thấy trên internet. Mỗi trang HTML đều có một loạt các phần tử tạo ra cấu trúc nội dung của một trang web hoặc ứng dụng.

HTML là một ngôn ngữ thân thiện với người mới bắt đầu với nhiều hỗ trợ và chủ yếu được sử dụng cho các trang web tĩnh. HTML hoạt động tốt nhất cùng với CSS (để tạo kiểu trang) và JavaScript (cho chức năng).

Prodima cũng đã cung cấp cho bạn kiến thức về HTML là gì, nếu bạn thích bài viết này, chắc hẳn bạn sẽ thích thú với dịch vụ thiết kế website của chúng tôi. Prodima là đội ngũ chuyên gia về Digital Marketing tại TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi có thể mang đến cho bạn những chiến lược xuất sắc để giúp bạn bứt phá lượng truy cập và tăng doanh thu một cách bền vững.

Liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn ngay bây giờ với sự hỗ trợ tận tình 24/7.