Liberty Insurance

Liberty Insurance hình ảnh 1

Vấn đề của khách hàng

Bảo hiểm Liberty cần cải tiến trang web tiếng Việt của mình và tập trung vào việc thu hút chuyển đổi cho các sản phẩm của họ: chăm sóc ô tô, chăm sóc gia đình, chăm sóc sức khỏe, tiền hỗ trợ ung thư, bảo hiểm tai nạn cá nhân, chăm sóc y tế và chăm sóc tại nhà.

Họ đang tìm kiếm một công ty tiếp thị đáng tin cậy để phủ sóng thị trường Việt Nam.

Giải pháp của chúng tôi

Prodima Việt Nam lần đầu xem xét tài sản hiện tại của Bảo hiểm Liberty. Công ty được hưởng lợi từ lịch sử tiếp thị kỹ thuật số lâu dài.

Sau khi Prodima xác định các mục tối ưu hóa quan trọng, Bảo hiểm Liberty bắt đầu áp dụng các đề xuất trên trang web mới và tài khoản quảng cáo cho từng kênh. Chúng tôi đã phát động chiến dịch trên Google, Facebook và Cốc Cốc.

Kết quả

Vào cuối tháng đầu tiên, Giá mỗi khách hàng tiềm năng (CPL) trung bình đã giảm hơn 60%. Phạm vi tiếp cận và số lần hiển thị của chiến dịch tăng lên đáng kể.

Dựa trên ước tính Chỉ số hiệu suất chính (KPI) ban đầu, Prodima đã cung cấp vượt mức số lượng khách hàng tiềm năng đã hứa, cả về số lượng lẫn chất lượng.