Huggies

Huggies hình ảnh 1

Vấn đề của khách hàng

Vào năm 2019, Google đã phát hành E.A.T. cập nhật cốt lõi (Chuyên môn, Uy quyền, Đáng tin cậy). Kết quả là trang web của Huggies đã mất một lượng lớn lưu lượng truy cập do thuật toán mới.

Huggies đang tìm kiếm giải pháp tức thời để khắc phục vấn đề nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến khả năng hiển thị trực tuyến của mình.

Giải pháp của chúng tôi

Prodima Việt Nam đã thực hiện SEO Audit toàn diện cho website cũ không còn tuân thủ quy định. Chúng tôi đã xác định các khía cạnh kỹ thuật chính cần thay đổi để phù hợp với E.A.T. khuôn khổ.

Sau khi xây dựng chiến lược SEO mới và chọn các từ khóa chính để hỗ trợ các sản phẩm của Huggies, Prodima đã triển khai các nỗ lực kỹ thuật tại chỗ và điều hành chiến dịch.

Kết quả

Huggies đã bắt kịp sự cạnh tranh và giữ vị trí dẫn đầu là trung tâm phổ biến nhất về các chủ đề chăm sóc trẻ em và bà mẹ.

Trang web đã có sự tăng trưởng đáng kể từ những tháng đầu tiên. Lợi ích của chiến dịch SEO gắn liền với trang web, đảm bảo thứ hạng từ khóa và lưu lượng truy cập bền vững.